Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Dịch vụ di trú Úc

Visa 191 định cư Úc khu vực có tay nghề năm 2022

Visa 191 định cư Úc khu vực có tay nghề năm 2022

Visa thường trú 191 định cư Úc khu vực có tay nghề : Để đáp ứng các yêu cầu của thị thực vĩnh viễn (từ tháng 11 năm 2022), các ứng viên phải giữ một thị thực tạm thời cấp khu vực 491 hoặc 494 thị thực khi họ nộp đơn xin visa 191, và đã giữ thị thực đó trong ít […]

19/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

Visa đi Úc diện đầu tư 132B doanh nhân đầu tư mạo hiểm

Visa đi Úc diện đầu tư visa 132B doanh nhân đầu tư mạo hiểm

Visa 132B đi Úc diện đầu tư là chương trình cấp visa định cư Úc dành cho đối tượng được tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm bởi thành viên của Quỹ Tài chính Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited (AVCAL).(Xem thêm: visa 132A) Lộ trình đi đến quốc tịch Úc từ visa đi Úc diện đầu […]

18/12/2019 Quản Trị

Xem thêm