Dịch vụ visa Úc diện đầu tư thương mại

Dịch vụ visa Úc diện đầu tư thương mại

Visa 890 định cư Úc diện doanh nhân độc lập

Visa 890 – Định cư Úc diện doanh nhân độc lập

Visa 890 – Định cư úc theo diện doanh đầu tư nhân độc lập (Tên tiếng anh: Business Owner Visas) được chính phủ Úc tạo ra để thu hút người ngoại quốc đầu tư kinh doanh tại Úc nhằm phát triển đất nước. Khi sở hữu visa này có nghĩa bạn đã sở hữu một […]

02/12/2019 Quản Trị

Xem thêm