Thông tin mới

Dịch vụ visa Úc diện đầu tư thương mại

Visa 405 đi Úc diện đầu tư được chỉ định

Gia hạn nghỉ hưu khi đi Úc diện đầu tư – Visa 405

Visa 405 đi Úc diện đầu tư nghỉ hưu được tạo ra cho những người về hưu tự tài trợ, những người không có người phụ thuộc và muốn cư trú tại Úc trong những năm nghỉ hưu của họ. visa 405 là tạm thời và sẽ không dẫn đến thường trú hoặc định cư tại Úc. Visa đi […]

09/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

di-uc-dien-tay-nghe-visa 887

Visa 887 đi Úc diện tay nghề vùng miền (Thường trú)

Thị thực đi Úc diện tay nghề này dành cho những người đã sống và làm việc trong các khu vực được chỉ định của khu vực Úc trên thị thực đủ điều kiện trước đó. Úc là một quốc gia có số lượng người nhập cư lớn. Chính phủ Úc cũng rất quan tâm […]

06/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

Visa 190 định cư Úc diện tay nghề

Kinh nghiệm xin visa 190 định cư Úc diện tay nghề

Subclass 190 định cư Úc diện tay nghề có bảo lãnh là visa thường trú dành cho những lao động có kỹ năng muốn sang Úc làm việc và sinh sống theo thang điểm di trú (Points test) và được chỉ định bởi một cơ quan chính phủ của Tiếu bang/Vùng lãnh thổ Úc bảo lãnh. Thị thực này […]

05/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

Visa 176 định cư Úc diện tay nghề có bảo lãnh

Visa 176 – Định cư Úc diện tay nghề có bão lãnh

Xin lưu ý: Thị thực visa 176 này hiện đang tạm ngưng cho các thị thực mới. Thị thực lao động nhập cư được tài trợ có tay nghề dành cho những ứng viên có kỹ năng và kỹ năng tiếng Anh tốt đang cần ở Úc. Visa 176 định cư Úc diện tay nghề có bão lãnh là một hệ […]

03/12/2019 Quản Trị

Xem thêm