29/01/2019

Quẳng đi nỗi lo tiền bạc với du học Úc miễn chứng tài chính

Tài chính luôn là một trong những điều đầu tiên ảnh hưởng tới quyết định của các bậc phụ huynh khi cho con em đi du học. Tuy nhiên, giờ đây du học Úc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

Tháng 10/2018 là một thời điểm bắt đầu trở lại của việc du học Úc. Việt Nam được nâng hạng từ Level 3 chuyển lên Level 2 tức là từ nay việc chứng mình tài chính cho du học Úc và IELTS không cần nữa. Có nghĩa là:

  • Không IELTS vẫn làm du học Úc được.
  • Lãnh sự quán không yêu cầu tài chính khi nộp visa.

Mỗi 06 tháng Úc sẽ thay đổi qui định một lần, vì thế 06 tháng này là một cơ hội cho các bạn đăng ký du học Úc.

Các chương trình du học Úc:

Du Học Diện Phổ Thông: Học sinh hoàn tất lớp 6 tại Việt Nam được học tiếp chương trình lớp 7 tại Úc cho đến khi hoàn tất phổ thông. Họ tại các trường công lập của Úc. Học phí khoản 16,000 đến 17,000 AUD/năm học.

Chương trình du học nghề, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ: Xét học đầu vào dựa trên nền tảng học vấn và kinh nghiệm làm việc. Sinh viên chưa có IELTS được học tiếng Anh trước khi vào khóa chính.

Kinh phí cho việc du học Úc: du học sinh phải chuẩn bị học phí 1 năm khoản $20,000 đến $30,000 (khoảng 400 triệu). Các trường Úc yêu cầu sinh viên phải thanh toán học phí trước khi làm visa.

Lãnh sự quán sẽ không xét tài chính nhưng trường vẫn xét GTE (kế hoạch học tập, gap year, thu nhập bố mẹ,…)

Điều kiện và lợi ích khi tham gia chương trình miễn chứng tài chính

  • Sinh viên phải được chấp nhận vào một trường nằm trong danh sách miễn chứng tài chính.
  • Không yêu cầu các giấy tờ chứng minh tài chính.
  • Yêu cầu về tiếng Anh cũng giảm, sinh viên có thể làm bài test đầu vào tại trường, nếu không đủ điều kiện bạn có thể tham gia khóa học đào tạo tiếng Anh tại trường.
  • Nếu theo học Tiến sĩ hoặc nhận được học bổng của Chính phủ Úc, con bạn có thể được miễn phí.
  • Cơ hội định cư cao

Để kiểm tra trường đã chọn có thuộc chương trình không cần chứng minh tài chính hay không, hãy truy cập vào  https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/500-?modal=wet

  • Bước 1: Country of Passport (Quốc tịch của du học sinh) chọn Việt Nam.
  • Bước 2: Education Provider (Danh sách các cơ sở đào tạo) Chọn trường mình muốn học.
  • Bước 3: Ấn vào “Display evidence” (Hồ sơ cần chuẩn bị)

Nếu trong danh sách giấy tờ cần chuẩn bị trong Hồ sơ không có mục Evidence of Financial capacity (danh sách giấy tờ chứng minh tài chính) và Evidence of English language ability (chứng chỉ tiếng Anh) thì bạn chỉ cần nộp 2 loại giấy tờ này cho trường (mức độ xét duyệt cấp trường sẽ dễ dàng hơn); không bắt buộc nộp lên Lãnh sự quán, tuy nhiên Lãnh sự quán có thể yêu cầu nếu thấy cần thiết.

Số lượng các trường thuộc danh sách miễn chứng minh tài chính tại Úc đã tăng lên đáng kể khi Việt Nam chính thức từ Level 3 lên Level 2.

Đọc giả quan tâm xem thêm 

Những trường hợp ngoại lệ không cần chứng minh tài chính khi du học Úc.

Danh sách các trường đại học có thứ hạng cao của Úc.

Dịch vụ du học Úc liên quan