02/03/2019

Thông tin hữu ích cho đối tượng có ý định du học Úc

KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC CỦA ÚC MÀ DU HỌC SINH CẦN BIẾT

Hệ thống giáo dục (Úc) Australia về cơ bản cũng giống hệ thống giáo dục ở Việt Nam bao gồm: các bậc đào tạo từ tiểu học, trung học, đào tạo đại học và cao đẳng và sau đại học. Tuy nhiên, sự khác biệt về giáo dục của Úc ở chỗ bằng cấp được chấp nhận ở hầu hết các nước phát triển. Đối với các chương trình đào tạo liên kết (hình thức đào tạo diện du học) Úc cung cấp nhiều sự lựa chọn đa dạng cho sinh viên quốc tế, với hơn 1.100 cơ sở và 22.000 khóa học khác nhau để chọn. Các cơ sở giáo dục của Úc xếp loại tốt về mức độ hài lòng của sinh viên, khả năng ứng dụng, chất lượng cuộc sống và ghi nhận của cộng đồng sinh viên. Trong đó, Melbourne và Sydney xếp hạng trong số năm thành phố tốt nhất cho sinh viên để học tập và du học.

Bảng tổng hợp các hệ thống giáo dục của Úc

eduentwork - hệ thống giáo dục Úc

Bảng mô tả hệ thống giao dục của Úc

Thứ nhất là hệ đào tạo phổ thông (bao gồm hệ tiểu học và trung học)

Đào tạo phổ thông tương tự như nhau trên toàn Australia, chỉ có khác biệt nhỏ giữa các bang và vùng lãnh thổ. Bậc học này bắt buộc đối với các em có độ tuổi từ 6 đến 16 (lớp 1 đến lớp 9 hoặc lớp 10). Đào tạo phổ thông có 13 năm và được phân chia như sau:

  • Bậc tiểu học: Thời gian học là bảy hoặc tám năm, bắt đầu từ nhà trẻ/mẫu giáo đến lớp 6 hoặc lớp 7.
  • Bậc trung học – Thời gian học là ba hoặc bốn năm, từ lớp 7 đến lớp 10, hoặc lớp 8 đến lớp 10.
  • Trung học phổ thông – Thời gian học là hai năm, gồm lớp 11 và lớp 12.

Thứ hai, hệ giáo dục đại học và cao đẳng

Giáo dục đại học và cao đẳng bao gồm đào tạo bậc đại học, cao đẳng và giáo dục đào tạo nghề (VET).

Trường Đại học Sydney - Đại học có lượng du học sinh di học hàng đầu tại Úc

Trường Đại học Sydney – Đại học có lượng du học sinh di học hàng đầu tại Úc

Ngôn ngữ giảng dạy

Mặc dù là quốc gia có ngôn ngữ riêng song tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính thức tại Australia và là ngôn ngữ giảng dạy chính trong hệ thống giáo dục. Song song với đó cũng có nhiều trường giảng dạy các chương trình song ngữ hoặc các chương trình học theo các ngôn ngữ khác.

Hệ thống bằng cấp, chứng chỉ – Bằng cấp Quốc gia Australia (AQF)

Điểm khác biệt giữa hệ thống giáo dục Australia với các nước khác là khung bằng cấp Quốc gia Australia (AQF). AQF được thiết lập năm 1995 và là chính sách quốc gia kiểm soát các bằng cấp đào tạo đại học (giáo dục đại học và cao đẳng và đào tạo nghề) bên cạnh chứng nhận tốt nghiệp; giấy Chứng nhận trung học phổ thông.

AQF có 10 bậc và kết nối các bằng cấp đào tạo trung học, nghề và bậc đại học thành một hệ thống mang tính quốc gia. Điều này giúp bạn dễ dàng chuyển từ một bậc học này qua một bậc cao hơn và từ trường này sang trường khác, nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu của Visa du học sinh. AQF cho phép bạn lựa chọn và hoạch định linh hoạt nghề nghiệp tương lai. Tất cả các bằng cấp trong hệ thống AQF giúp bạn lên kế hoạch cho việc học lên cao và nghề nghiệp của mình.

Bạn đang theo học chương trình có bằng cấp trong hệ thống AQF ở bất kỳ trường nào, chúng tôi đảm bảo cơ sở đào tạo của bạn được Chính phủ cấp phép và được công nhận trên toàn quốc về bằng cấp và chứng chỉ này hoặc những bằng cấp chứng chỉ khác trong hệ thống AQF của bạn là bằng cấp thật. Đây cũng là vấn đề các bạn du học sinh cần lưu ý khi có ý định du học Úc cần lưu ý khi chọn đơn vị tư vấn và trường để học.

Là đơn vị tư vấn du học ngoài trụ sở ở Việt Nam chúng tôi hiện có văn phòng đại diện tại Úc. Hầu hết các cơ sở đào tạo của chúng tôi liên kết với nhau giữa Việt Nam và Úc sẽ giúp cho việc chuyển đổi giữa các môn học hay giữa các trường trở nên dễ dàng. Việc thỏa thuận chính thức và các khung bằng cấp được công nhận của Úc sẽ giúp bạn có thể theo học, du học ở bất kể trường nào trên toàn nước Úc hoặc hoặc mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

Dịch vụ du học Úc liên quan