05/03/2019

Phân lớp 870 dòng visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời

Dưới đây, Newland-travel sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về thị thực bảo lãnh cha mẹ tạm thời – đi Úc diện cha mẹ, sẽ được chính phủ Úc ra mắt trong thời gian sắp tới.

Phân lớp 870 visa bảo lãnh đi Úc diện cha mẹ (tạm thời)

Đơn xin bảo lãnh thị thực cho cha mẹ (tạm thời) sẽ được mở từ ngày 17 tháng 4 năm 2019. Thị thực cung cấp cho cha mẹ một con đường mới để tạm thời đoàn tụ với con cháu của họ ở Úc, trong khi đảm bảo rằng người nộp thuế không phải trả thêm chi phí. Thị thực đáp ứng mối quan tâm của cộng đồng về số lượng hạn chế đi Úc trong chương trình di cư và thời gian chờ đợi kéo dài liên quan.

Để đủ điều kiện xin thị thực, cha mẹ phải là cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi hoặc cha mẹ kế của người bảo lãnh. Người bảo lãnh phải là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Các thông tin sau có thể được đưa ra các quy định hỗ trợ:

Đơn xin tài trợ có thể được nộp từ ngày 17 tháng 4 năm 2019. Khi người bảo lãnh đã được phê duyệt, người xin thị thực sau đó sẽ có thể nộp đơn xin thị thực của họ. Đơn xin thị thực phải được nộp trong vòng sáu tháng kể từ khi việc bảo lãnh được phê duyệt và không thể được nộp cho đến khi việc bảo lãnh được phê duyệt.

Đơn bảo lãnh và đơn xin thị thực phải được nộp trực tuyến thông qua ImmiAccount.

Lợi ích của phân lớp 870 – đi Úc diện cha mẹ:

Thị thực cho phép cha mẹ ở lại Úc trong một thời gian dài hơn, lên đến năm năm một lần mà không phải ra khỏi nước Úc. Visa cung cấp một phương án thay thế cho thị thực du lịch, chỉ cho phép thời gian lưu trú ngắn hơn. Cha mẹ vẫn đủ điều kiện để xin thị thực du lịch hoặc thị thực cha mẹ vĩnh viễn

Mặc dù thị thực dành cho cha mẹ được bảo lãnh (tạm thời) cho phép thời gian lưu trú dài hơn đáng kể so với thị thực du lịch nhưng nó vẫn chỉ là thị thực tạm thời và không cho phép thường trú tại Úc như thị thực dành cho cha mẹ vĩnh viễn.

Số lượng:

Có thể cấp tới 15.000 thị thực dành cho cha mẹ (tạm thời) được bảo lãnh mỗi năm (từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6). Giới hạn 15.000 đã được Chính phủ đặt ra để ghi nhận những thách thức của dân số già, cũng như tác động ngân sách chung của người di cư lớn tuổi. Giới hạn này cũng phản ánh mức độ ưu tiên của Chính phủ trong việc cung cấp lộ trình visa cho trẻ em và vợ chồng của người Úc, cũng như nhu cầu nhắm mục tiêu người di cư có tay nghề trẻ để tối đa hóa lợi ích kinh tế của việc di cư.
Nếu đạt đến giới hạn trong một năm của chương trình, sẽ không cấp thị thực nữa cho đến khi năm chương trình tiếp theo bắt đầu vào ngày 1 tháng Bảy.

Điều kiện bảo lãnh tạm thời đi Úc diện cha mẹ:

Người bảo lãnh phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

 • Các yêu cầu về mối quan hệ giữa người bảo lãnh/ cha mẹ (ví dụ: cha mẹ phải là cha mẹ ruột, con nuôi hoặc cha mẹ kế của người bảo lãnh và cha mẹ kế chỉ có thể áp dụng nếu họ vẫn còn trong mối quan hệ kết hôn / thực tế với cha mẹ ruột của nhà tài trợ).
 • Ít nhất 18 tuổi.
 • Là công dân Úc / thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện thường trú tại Úc trong bốn năm.
 • Đã đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ bảo lãnh trước.
 • Không có thông tin bất lợi trừ khi việc bỏ qua thông tin là hợp lý.
 • Không có khoản nợ nào đối với các khoản nợ của Liên bang hoặc y tế công cộng trừ khi đã có các thỏa thuận phù hợp để thanh toán.
 • Ngưỡng thu nhập hộ gia đình tối thiểu (dựa trên thu nhập của người bảo lãnh hoặc thu nhập kết hợp của người bảo lãnh và vợ/ chồng/ đối tác của họ hoặc một đứa con khác của cha mẹ).
 • Cung cấp thông tin cảnh sát cho bất kỳ quốc gia nào họ đã dành hơn 12 tháng tích lũy trong 10 năm qua.
 • Cho phép thông tin được chia sẻ với người xin thị thực.
 • Người bảo lãnh cũng phải đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ tài trợ liên quan đến (các) cha mẹ mà họ đang bảo lãnh

Nghĩa vụ bảo lãnh:

Một Người bảo lãnh chính sẽ được yêu cầu phải đáp ứng các nghĩa vụ bao gồm:

 • Cung cấp hỗ trợ tài chính và chỗ ở cho cha mẹ của họ tại Úc.
 • Lưu giữ hồ sơ và cung cấp cho Bộ nếu được yêu cầu. Ví dụ bằng chứng về thu nhập. Nghĩa vụ này kết thúc hai năm sau ngày người đó không còn là người bảo lãnh.
 • Tư vấn cho Bộ khi có sự kiện nào đó xảy ra. Ví dụ nếu họ bị buộc tội. Nghĩa vụ này kết thúc vào ngày sau khi người đó không còn là người bảo lãnh.
 • Thanh toán các khoản nợ y tế công cộng còn nợ của cha mẹ họ ở Úc. Nghĩa vụ chấm dứt nếu cơ quan y tế có liên quan tư vấn khoản nợ đã được trả, hoặc các thỏa thuận trả nợ được chấp nhận đã được thực hiện. Tuy nhiên, nghĩa vụ này sẽ tiếp tục nếu có các khoản nợ sức khỏe chưa thanh toán, ngay cả sau khi cha mẹ đã gánh chịu chúng đã rời khỏi Úc.

Chi phí bảo lãnh:

 • Lệ phí nộp đơn bảo lãnh là $420.

Về visa phân lớp 870 – đi Úc diện cha mẹ:

Điều kiện Visa:

Người xin thị thực được bảo lãnh (tạm thời) phải:

 • Được bảo lãnh bởi một người là người bảo lãnh chính được chấp thuận.
 • Ít nhất 18 tuổi.
 • Ở bên ngoài Úc (trừ khi được Bộ yêu cầu bằng văn bản để nộp đơn), trong ít nhất 90 ngày nếu người nộp đơn giữ hoặc trước đó đã có visa cha mẹ được tài trợ (tạm thời).
 • Không tham gia thanh toán cho thị thực.
 • Cung cấp bằng chứng về việc tiếp cận các quỹ.
 • Cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế.
 • Không có một khoản nợ y tế công cộng nào (trừ khi đã có các thỏa thuận phù hợp để trả nợ).
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, tính cách và an ninh quốc gia.

Không giống như thị thực cha mẹ vĩnh viễn, không có yêu cầu cân bằng kiểm tra gia đình đối với thị thực này, có nghĩa là người xin thị thực không bắt buộc phải có hơn một nửa số con cái của họ cư trú tại Úc.

Đương đơn có thể ở lại bao lâu?

Thị thực cho phép cha mẹ ở lại Úc tạm thời trong thời gian tối đa năm năm một lần. Cha mẹ phải ở bên ngoài Úc ít nhất 90 ngày trước khi đủ điều kiện để xin thị thực cha mẹ (tạm thời) được tài trợ thêm. Một cha mẹ sẽ có thể giữ thị thực lên đến tổng thời gian lưu trú tại Úc là 10 năm, phản ánh rằng thị thực là thị thực tạm thời và không dẫn đến thường trú.
Cha mẹ đã có thị thực cha mẹ được bảo lãnh (tạm thời) trong thời gian 10 năm tích lũy tối đa phải rời khỏi Úc hoặc nộp đơn xin thị thực khác cho phép họ ở lại Úc. Họ sẽ không đủ điều kiện để được cấp thị thực cha mẹ (tạm thời) thêm.

Chi phí visa

Phí xin visa Úc là:

$5.000 cho một thị thực có thời hạn lên đến ba năm hoặc là $10.000 cho một thị thực có thời hạn lên đến năm năm.
Phí nộp đơn xin thị thực được trả thành hai lần, với một khoản thanh toán tại thời điểm nộp đơn và phần còn lại được trả trước khi cấp visa.

Quyền làm việc

Những người có thị thực nói chung sẽ phải tuân theo một điều kiện ” không làm việc ” của Haiti.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các thủ tục liên quan đến hồ sơ xin Visa, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline 61-2-97257922 (ở Úc) hay 028 3931 0614 (ở Việt Nam) để được tư vấn miễn phí.

Đọc giả quan tâm xem thêm

5 quy định mới khi nhập cư – định cư Úc 2019

Hướng dẫn thủ tục làm Visa đi Úc diện cha mẹ

Quy định hồ sơ đi Úc diện kết hôn 2019

Chuyên Mục Khác liên quan