RECENT TOURS

30/10/2018

VIETNAM & ASIA FROM $899

VIETNAM & ASIA FROM $899

Tặng 7 ngày tour ăn uống khách sạn 5 sao
Tours bao gồm: Vé máy bay quốc tế và thuế
Effective 21 March 2015

1) Vé đi Thượng Hải và 7 ngày tour bao khách sạn 5✩ và ăn uống $799

+Tips: $95/ Tiết mục đặc biệt: $130/ China Visa: $140
(Extra stop in Vietnam – optional: $120)

2) Vé đi Thái Lan và 6 ngày tour bao khách sạn 4✩ và ăn uống $1080

+Tips: $85/ Tiết mục đặc biệt: $200
(Extra stop in Vietnam – optional: $120)

3) Vé đi Đài Loan và 7 ngày tour bao khách sạn 4✩ và ăn uống $1199

+Tips: $95/ Tiết mục đặc biệt: $185

4)Vé đi Hàn Quốc và 6 ngày Value tour bao khách sạn 4✩và ăn uống $1199

+Tips: $80/ Tiết mục đặc biệt: $200

5)Vé đi Hàn Quốc và 6 ngày Deluxe tour bao khách sạn 4✩và ăn uống $1480

+Tips: $80/ Tiết mục đặc biệt: $140

6)Vé đi Nhật Bản và 6 ngày Value tour bao khách sạn 3-4✩và ăn uống $1399

+Tips: $95/ Tiết mục đặc biệt: $300

7) Vé đi Nhật Bản và 6 ngày Delights tour bao khách sạn 4-5✩ và ăn uống $1509

+Tips: $95/ Tiết mục đặc biệt: $300

Departures: 1 Sep – 31 Mar 2016
Fly Vietnam Airlines / Chinese Speaking Tour / Visa Việt Nam $90
Passport Vietnam cần làm Visa cho Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan

Tour Schedule & Price (excl Air Ticket)

1) Shanghai Tour – $49/ Single supp $260
AUG: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16 18, 21, 23, 25, 28, 30
SEP: Daily Departure from 1 to 25
OCT: Daily Departure from 5 to 31
NOV: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15 17, 20, 22, 24, 27, 29
DEC: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15 18, 20, 22, 25, 27, 29

2) Thailand Tour – $99/ Single supp $230 – Every Tuesday and Thursday

3) Taiwan Tour – $299/ Single supp $320

AUG: 06、13、20、27
SEP: 03、10、17、28
OCT: 01、15、22、29
NOV: 05、12、19、26
DEC: 03、10、17、24、31

4) Korea Value Tour – $299/ Single supp $380

AUG: 04、11、18、25
SEP: 01、08、15、22
OCT: 06、13、20、27
NOV: 03、10、17、24
DEC: 01、08、15、22

5) Korea Tour – $589/Single supp $400

AUG: 07
SEP: 04
OCT: 23
NOV: 13

6) Japan VALUE – $499/ Single supp $400

AUG: 09、12、16、23
SEP: 02、06、09、16、20、23、27、30
OCT: 04、07、11、14、18、21、25
NOV: 04、08、11、15、25、29
DEC: 02、06、13、27

7) Japan DELIGHTS – $619/ Single sp $550

AUG: 06、20
SEP: 03、10、17、24
OCT: 22、29
NOV: 05、26
DEC: 03、17、24

Tours bao gồm: Vé máy bay quốc tế và thuế

RECENT TOURS liên quan