19/12/2019

Visa 191 định cư Úc khu vực có tay nghề năm 2022

Visa thường trú 191 định cư Úc khu vực có tay nghề : Để đáp ứng các yêu cầu của thị thực vĩnh viễn (từ tháng 11 năm 2022), các ứng viên phải giữ một thị thực tạm thời cấp khu vực 491 hoặc 494 thị thực khi họ nộp đơn xin visa 191, và đã giữ thị thực đó trong ít nhất ba năm, đã kiếm được thu nhập tối thiểu trong ít nhất ba năm với tư cách là người có thị thực tạm thời trong khu vực và đã tuân thủ các điều kiện của thị thực tạm thời khu vực.

Visa 491, 494.191 định cư Úc khu vực có tay nghềVisa 491, 494, 191 định cư Úc khu vực có tay nghề

Bạn có muốn biết làm thế nào để xin visa định cư Úc khu vực có tay nghề 191?

Đây là một thị thực tạm thời, dẫn đến Thường trú nhân. Nó cho phép bạn và bất kỳ thành viên gia đình nào cũng đã được cấp thị thực này để:

 • Ở lại Úc tới 5 năm
 • Làm việc và học tập tại Úc
 • Đăng ký vào chương trình chăm sóc và chi phí liên quan đến sức khỏe của Medicare, Úc
 • Đăng ký PR Úc khi đủ điều kiện
 • Du lịch đến và từ Úc trong năm năm kể từ ngày thị thực được cấp (sau thời gian đó, bạn sẽ cần một thị thực trở lại cư trú hoặc một thị thực khác để trở về Úc)

Visa định cư Úc diện tay nghề 191 thị thực: Thay thế thị thực 187 (RSMS) hiện tại và bắt đầu vào ngày 16 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, để đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực 191, trước tiên bạn phải có tối thiểu 3 năm cho 494 visa.

Vì vậy, ứng dụng đầu tiên cho 191 có thể được nộp vào tháng 11 năm 2022.

Bạn phải làm gì để xin visa định cư Úc khu vực có tay nghề 191?

 • Bạn phải có visa thị thực tạm thời khu vực 491 hoặc 494 visa khi họ nộp đơn xin định cư Úc khu vực có tay nghề 191,
  và đã giữ visa đó trong ít nhất ba năm;
 • Đã kiếm được thu nhập tối thiểu trong ít nhất ba năm với tư cách là người có
  thị thực tạm thời trong khu vực; và 
 • Đã tuân thủ các điều kiện của thị thực tạm thời khu vực.
 • Không giới hạn độ tuổi

Xem thêm: Visa 186 – Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp Tại đây.

Ảnh hưởng đến thị thực khu vực hiện tại

Visa Chương trình di cư được tài trợ khu vực (lớp phụ 187) và Visa khu vực có tay nghề (tạm thời) (lớp phụ 489) sẽ đóng cho những người nộp đơn mới từ ngày 16 tháng 11 năm 2019. Sắp xếp chuyển tiếp sẽ được áp dụng cho các ứng dụng đã được nộp và chưa được quyết định tại thời gian đó, cũng như những người nộp đơn có lộ trình hiện đang nhắm mục tiêu visa định cư Úc khu vực có tay nghề vĩnh viễn (phân lớp 887).

Thay đổi di chuyển có tay nghề:

Bài kiểm tra điểm di cư có tay nghề sẽ thay đổi từ ngày 16 tháng 11 năm 2019. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến người nộp đơn lớp 491 cũng như các đơn xin thị thực di cư có kỹ năng khác chưa được đánh giá tại thời điểm đó (nhưng chỉ theo cách có lợi cho người nộp đơn, bởi cung cấp thêm điểm). Các chi tiết điểm mới là:

 • 15 điểm cho đề cử của một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ hoặc tài trợ bởi một thành viên gia đình cư trú tại khu vực Úc, để sống và làm việc tại khu vực Úc;
 • 10 điểm cho người phối ngẫu lành nghề hoặc đối tác thực tế (Đánh giá kỹ năng và tiếng Anh có năng lực); hoặc là
 • 5 điểm cho người phối ngẫu hoặc đối tác thực tế với ‘tiếng Anh có thẩm quyền';
 • 10 điểm cho một số bằng cấp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM);
 • 10 điểm cho người nộp đơn mà không có người phối ngẫu hoặc đối tác thực tế.

Ngoài ra, thứ tự cào cho lời mời sẽ thay đổi. Thứ tự xếp hạng mới sẽ như sau:

 • Đầu tiên – ứng viên chính với người phối ngẫu lành nghề hoặc đối tác thực tế;
 • Bằng đầu tiên – người nộp đơn chính mà không có người phối ngẫu hoặc đối tác thực tế;
 • Thứ hai – Ứng viên chính có người phối ngẫu hoặc đối tác thực tế có thể chứng minh tiếng Anh thành thạo, nhưng không có kỹ năng cho điểm đối tác lành nghề (tuổi và kỹ năng);
 • Thứ ba – Ứng viên chính có đối tác không đủ điều kiện cho điểm đối tác có khả năng tiếng Anh hoặc có kỹ năng. Những người nộp đơn này sẽ được xếp hạng dưới tất cả các đoàn hệ khác, nếu tất cả các yêu cầu điểm khác đều bằng nhau.

Chi phí xin visa 191 dự kiến

Bộ sẽ thông báo phí nộp đơn xin visa gần hơn với ngày bắt đầu.

Phí nộp đơn xin Visa dự kiến ​​sẽ gần với:

 • Người nộp đơn chính – $ 385
 • Người nộp đơn bổ sung trên 18 – $ 195
 • Người nộp đơn bổ sung dưới 18 – $ 100

Ứng viên cũng sẽ có tùy chọn trả thêm phí cho bất kỳ ứng viên nào từ 18 tuổi trở lên có trình độ tiếng Anh ít hơn  chức năng .

Yêu cầu thu nhập

Ứng viên được yêu cầu phải có  thu nhập chịu thuế ít nhất là số tiền tối thiểu được quy định trong văn bản lập pháp (Hiện tại là $ 53,900).

Quan trọng: Ứng viên kiếm được $ 53,900 và yêu cầu khấu trừ thông qua tờ khai thuế của họ sẽ không còn đủ điều kiện để nộp đơn , vì thu nhập chịu thuế của họ sẽ giảm trước ngưỡng.

Thị thực định cư Úc khu vực có tay nghề mới – tính năng

Khu vực chỉ định

 • Khi bắt đầu thị thực khu vực mới, dự định rằng bất kỳ khu vực nào trừ Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast và Perth sẽ được chỉ định là khu vực khu vực
 • Người có thị thực khu vực có thể sống trong bất kỳ khu vực được chỉ định và có thể di chuyển giữa các khu vực được chỉ định
 • Chỉ có các lớp con 491 và 494 người có thị thực mới đủ điều kiện để xin thị thực này
 • Phải tổ chức Phân lớp 491 hoặc 494 trong ít nhất ba năm và tuân thủ đáng kể các điều kiện của thị thực và Điều kiện 8579
 • Phải đạt ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu trong ít nhất ba năm trong khi giữ Phân nhóm 491 hoặc 494  (ngưỡng được quy định bởi công cụ lập pháp)
 • Trẻ em phụ thuộc được bao gồm là thành viên của đơn vị gia đình cho thị thực Phân loại 491 hoặc 494, có thể được bao gồm trong ứng dụng Phân lớp 191,  ngay cả khi không còn có thể đáp ứng định nghĩa về phụ thuộc
 • Sức khỏe PIC 4007 và PIC nhân vật áp dụng cho tất cả người nộp đơn chính và thành viên của đơn vị gia đình, cho dù người nộp đơn hay không
 • Có thể nộp đơn và được cấp trong hoặc ngoài nước Úc, nhưng không phải trong thủ tục nhập cư
 • VAC – Phí đăng ký cơ sở: ứng viên chính $ 385; người nộp đơn bổ sung trên 18 tuổi: $ 195, dưới 18 tuổi: $ 100
 • Thị thực vĩnh viễn cho phép người giữ đi và đến Úc trong thời gian 5 năm kể từ ngày cấp

Điều kiện mới để xin được visa định cư Úc khu vực có tay nghề

Điều kiện 8578

Thông báo cho Bộ trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi địa chỉ cư trú của chủ sở hữu thị thực, chi tiết liên lạc, chi tiết hộ chiếu, địa chỉ nhà tuyển dụng và vị trí của vị trí

Điều kiện 8579

 • Yêu cầu ứng viên sống, làm việc và học tập (nếu có liên quan) trong khu vực được chỉ định
 • Cho phép người giữ visa di chuyển giữa các khu vực được chỉ định
 • Ngăn chặn người giữ visa truy cập bất kỳ thị thực di cư có tay nghề khác trong ít nhất ba năm
 • Điều khoản hủy bỏ có thể được áp dụng nếu không tuân thủ điều kiện 8579

Điều kiện 8580

Yêu cầu trong vòng 28 ngày, nếu Bộ trưởng yêu cầu bằng văn bản, địa chỉ cư trú của chủ sở hữu thị thực, địa chỉ của người sử dụng lao động, địa chỉ của vị trí làm việc, địa chỉ của bất kỳ tổ chức giáo dục nào có người tham gia thị thực

Điều kiện 8581

Yêu cầu người có thị thực, nếu Bộ trưởng yêu cầu bằng văn bản để tham dự một cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện trực tiếp hoặc bằng các ứng dụng hội nghị video

Điều kiện 8608

Chủ sở hữu chỉ phải làm việc trong ngành nghề được chỉ định được xác định trong đơn xin thị thực Phân loại 494 gần đây nhất được cấp cho chủ sở hữu, chỉ được làm việc tại vị trí trong việc chỉ định doanh nghiệp hoặc đơn vị liên quan, trừ khi nghề nghiệp được Bộ trưởng chỉ định hoặc thực hiện yêu cầu pháp lý sau để lại thông báo; bắt đầu công việc trong vòng 90 ngày sau khi đến Úc; không ngừng việc làm trong hơn 90 ngày; tiếp tục giữ giấy phép hoặc đăng ký.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ Newland-Travel

Văn phòng tại Úc:

Địa chỉ: Level 1, 42-44 Arthur Street, Cabramatta, NSW 2166

Hotline: 61-417 422 849 & 61-2-97257922

Văn phòng tại Việt Nam:

Địa chỉ: 339/10A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028-39310614

Email: tandailoi888@gmail.com

ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ liên quan