23/08/2019

Visa 485 – Visa cho sinh viên sau tốt nghiệp tại Úc

Visa 485 là Visa việc làm cho các sinh viên quốc tế sau khi đã hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc. Tùy thuộc vào bậc học mà Visa này có thể kéo dài từ 18 tháng đến 4 năm.

Visa 485 bao gồm những dạng gì?

 • Graduate Work stream: dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp các ngành nghề thuộc danh sách tay nghề được duyệt bởi Bộ Di trú Úc. Visa 485 dòng này có thời hạn là 18 tháng kể từ ngày cấp.
 • Post-Study Work stream: dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp bậc đại học, thạc sỹ tại Úc, tiến sĩ và không phân biệt chuyên ngành, áp dụng cho sinh viên có Visa du học sau ngày 5/11/2011. Thời hạn của Visa 485 dòng này lên đến 4 năm kể từ ngày cấp tùy thuộc vào bằng cấp của sinh viên.

Điều kiện Visa 485 – Graduate Work stream

 • Hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc;
 • Hoàn thành chứng chỉ Diploma, Cử nhân, Thạc sỹ, hoặc Tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua;
 • Đã đề cử cho một ngành nghề trong Danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư Chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL);
 • Khóa học tại Úc phải có liên quan đến nghề nghiệp được đề cử;
 • Sinh viên phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá kĩ năng (Skill Assessment) cho ngành nghề đó;
 • Đang giữ Visa du học trong vòng 6 tháng qua và phải giữ một Visa có giá trị gắn kết (Bridging Visa) tính đến thời gian nộp đơn;
 • Trình độ tiếng Anh: 6.0 IELTS (tối thiểu 5.0 cho mỗi kĩ năng). Tuy nhiên, kết quả từ các bài thi Anh ngữ khác như OET, PTE, TOEFT iBT hoặc CAE cũng được chấp thuận;
 • Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

Điều kiện Visa 485 – Post-Study Work stream

 • Nộp đơn xin Visa du học đầu tiên sau ngày 5/11/2011;
 • Hoàn thành 2 năm tại Úc với trình độ Cử nhân hoặc cao hơn;
 • Hoàn thành bằng Cử nhân, Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua;
 • Đang giữ Visa du học trong vòng 6 tháng qua và, và phải giữ một Visa có giá trị gắn kết (Bridging Visa) tính đến thời gian nộp đơn;
 • Trình độ tiếng Anh: 6.0 IELTS (tối thiểu 5.0 cho mỗi kĩ năng) hoặc passport của các nước Anh, Mỹ, Canada, hoặc NewZealand. Tuy nhiên, kết quả từ các bài thi Anh ngữ khác như OET, PTE, TOEFTiBT hoặc CAE cũng được chấp thuận;
 • Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

Điểm khác biệt giữa Visa việc làm tốt nghiệp và Visa việc làm nghiên cứu (PSWV)

Các loại bằng cấp hoàn thành tại Úc được chấp nhận cho loại Visa việc làm tốt nghiệp nhiều hơn.

Ví dụ, có thể nộp đơn xin Visa việc làm tốt nghiệp khi bạn đã hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng, cao đẳng cao cấp hoặc bằng sau đại học.

Lưu ý rằng các ngành học tại Úc phải liên quan đến công việc được đề cử dành cho Visa việc làm tốt nghiệp. Và đương đơn phải vượt qua các đánh giá tay nghề dành cho công việc đó.

Đối với dạng Visa PSWV, chỉ các khóa học với trình độ cử nhân trở lên mới có thể sử dụng với yêu cầu 2 năm học tại Úc. Nghĩa là các bằng cao đẳng hoặc thương mại thì không thể dùng cho dạng Visa việc làm nghiên cứu. Đương đơn phải hoàn thành các chứng chỉ nêu sau đây trong vòng 6 tháng qua. Các loại chứng chỉ như sau:

 • Bằng cử nhân;
 • Cử nhân danh dự;
 • Thạc sỹ dạng vừa học vừa làm;
 • Thạc sỹ (mở rộng);
 • Thạc sỹ dạng nghiên cứu;
 • Tiến sỹ – ví dụ như tiến sỹ triết học (Ph.D).

Không giống Visa việc làm tốt nghiệp, Visa PSWV không yêu cầu đánh giá tay nghề. Và đương đơn không cần phải được giới thiệu công việc trong bảng danh sách công việc có tay nghề. Không có yêu cầu về việc ngành học phải liên quan đến công việc được đề cử. Tuy nhiên, các sinh viên nộp đơn xin Visa du học đầu tiên trước ngày 5/11/2011 không được phép nộp đơn xin Visa PSWV.

Xin Visa tạm trú 485 bằng cách nào?

Du học sinh cần phải nộp hồ sơ xin Visa tạm trú 485 trước thời điểm Visa du học Úc hết hạn. ThinkEdu khuyên các bạn nên bắt đầu chuẩn bị hồ sơ trước 2 tháng đối với Graduate Stream và 1 tháng với Post Study Work stream. Bởi vì sớm chuẩn bị sẽ giúp các bạn có nhiều thời gian hơn để lo các loại giấy tờ như chứng chỉ tiếng Anh, AFP police check hay thẩm định tay nghề. Nếu muộn hơn các bạn có thể không đủ thời gian để chuẩn bị hồ, dẫn đến Visa hết hạn và không thể ở lại Australia làm việc sau khi tốt nghiệp.

Thời gian xét Visa sẽ kéo dài từ 1 – 2 tháng, vậy nên đối với những trường hợp Visa du học không còn đến 2 tháng thì cũng không cần phải lo lắng. Bởi vì sau khi nộp hồ sơ du học sinh sẽ được cấp Bridging Visa A để ở lại Australia hợp pháp cho đến khi có quyết định Visa mới đến từ Bộ di trú. Trong trường hợp đơn xin Visa bị từ chối, các bạn sẽ có 35 ngày để rời khỏi Úc.

Những giấy tờ cần chuẩn bị để nộp Visa 485

 • Completion Letter do trường cấp: Bạn cần nộp hồ sơ trong vòng 6 tháng ngay sau khi hoàn thành khóa học. Ngày hoàn thành khóa học phải có trong thư xác nhận do trường cung cấp. Lưu ý, ngày hoàn thành khóa học này khác với ngày làm lễ tốt nghiệp.
 • Passport: còn hạn ít nhất 6 tháng
 • Bằng cấp tiếng Anh: IELTS 6.0 và không kĩ năng nào dưới 5.0. Bằng IELTS khi dùng để xin Visa 485 có thời hạn là 3 năm
 • Academic transcript (Bảng điểm): Phải là bảng điểm cuối cùng và chính thức do trường cấp. Lưu ý là khóa học của bạn phải được đăng kí trên CRICOS có tổng thời gian đăng kí cho khóa học đó tối thiểu là 92 tuần. Bạn có thể tra cứu tên trường và khóa học của mình ở link sau: http://cricos.education.gov.au/
 • Australian Federal police check: Phí là $42, chọn mục số 33 khi đến phần purpose of check và các bạn có thể làm theo link sau: https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/national-police-checks
 • Bảo hiểm y tế OVHC: Loại bảo hiểm y tế khi bạn còn là sinh viên là OSHC (Overseas Student Health Cover). Khi bạn nộp đơn cho Visa 485 thì bạn cần có OVHC (Overseas Visitor Health Cover). Các bạn nên chọn mua loại OVHC dành cho Visa 485 trước để nộp Visa. Nếu OSHC của bạn còn thì có thể liên hệ bảo hiểm để xin refund phần còn lại.
 • Chọn đúng stream để apply rất quan trọng: nếu bạn chọn Visa 485 Graduate Work Stream thì bạn cần có thêm skill assessment liên quan.

Phí Visa 485: $1535. Nên sử dụng Paypal để đỡ tốn phí credit card transaction.

Sau khi nộp Visa 485, Department of Home Affairs sẽ gửi cho bạn e-referal letter bao gồm code HAP ID để khám sức khỏe. Bạn làm theo hướng dẫn trên e-referal này để đến trung tâm y tế theo chỉ định khám. Họ sẽ tự động upload hồ sơ sức khỏe của bạn lên cho Bộ Di Trú.

Quyền lợi Visa 485

Những quyền lợi khi các du học sinh xin được Visa 485 – Visa làm việc sau khi tốt nghiệp tại Úc:

 • Du học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tạm trú tại Úc.
 • Du học sinh trong thời gian được cấp Visa 485 có  quyền di chuyển và đi lại tại Úc.
 • Du học sinh được phép làm việc và học tập  tại Úc trong khoảng thời gian của Visa được cấp.

Bạn có thể bao gồm vợ/chồng (hoặc vợ/chồng tương lai) và con cái khi xin Visa 485. Để làm được như vậy, vợ/chồng và con cái của bạn phải ở nước Úc tại thời điểm xin Visa 485 và từng có hoặc hiện có Visa sinh viên.

Bạn cũng có thể xin Visa lệ thuộc cho vợ/chồng/con sau khi bạn đã có Visa 485. Hồ sơ của bạn sẽ là “subsequent entrant application”. Cách này rất có ích nếu như bạn kết hôn sau khi bạn xin được Visa 485 hoặc vợ và con bạn không tới Úc với bạn khi bạn còn đang giữ Visa sinh viên.

Xem thêm diện Visa 476 dành cho du học sinh ngành kỹ thuật.

ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ liên quan